Tuesday, June 15, 2010

Geografi Tingkatan 3 - BAB 15 : LANGKAH- LANGKAH MENGURANGKAN

15.1 PENGHUTANAN SEMULA
         -  penanaman semula di kawasan hutan
         -  penanaman semula di luar hutan

15.2       KITAR SEMULA
-          mengurangkan pencemaran
-          menjimatkan penggunaan sumber
-          mengelakkan pembaziran
-          menjamin kebersihan persekitaran

15.3       PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
-          peringkat sekolah melalui pelajaran Geografi, Sains, Pendidikan Moral, Pendidikan Islam, dan
            Sivik dan Kewarganegaraan.
-          Peringkat pengajian tinggi.
-          Peringkat masyarakat.

15.4       PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
-          menggunakan teknologi mesra alam
-          contoh pembakaran sampah di dalam insenarator.
-          Kaedah kawalan biologi dalam pertanian.

15.5       PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
-          Agensi – Jabatan Alam Sekitar
-          Melalui Akta : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
-          Melalui Peraturan: Peraturan Alam Sekitar ( Sisa Buangan Industri 1979).

15.6       KEMPEN
-          Anjuran : Jabatan Alam Sekitar, Sekolah, IPT, NGO.
-          Saluran Kempen – media massa, poster, papan kenyataan, laman web.

15.7        PENGGUNAAN TENAGA MESRA ALAM
-          Menggunakan sumber alternative untuk mendapatkan tenaga.
-          Contoh : biojisim, suria, air dan angin.

LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR DI NEGARA LAIN

1. KITAR SEMULA

a.       JERMAN
-          Ordinan Pembungkusan
-          Program ‘Duales System Deunchlang GmBH’

b.     TAIWAN
-          Garis Panduan Kitar Semula
-          Akta Pelupusan Sisa
-          Program 4- Dalam – 1

c.      DENMARK
-          Program Waste 21
-          Undang-Undang Affaldsbekendrgoerelsen 1999
-          Program Cukai Sisa
-          Program Cukai Hijau
-          Program Pengembalian Deposit
-          Program Subsidi Sisa


2. RAWAT SEMULA AIR

a.      JEPUN
-          Melalui Reclaimed Water  Use  Project
-          Air sisa dirawat digunakan untuk siraman

b.     SINGAPURA
-          Program NEWater
-          Air sisa domestic dan kilang  menjalani proses  rawatan dan penapisan menggunakan kaedah
           dual-membrane ( penapisan mikro dan pembalikan osmosis)

c.      CHINA
-          Rawat air  sisa industri
            -          Kaedah tradisional – menggunakan pasir dan batu kecil sebagai penapis.

2 comments: